اجاره بخاری

اجاره بخاری در سایزها و نوع های مختلف متناسب با فضاهای باز و بسته علاه بر تامین دمای مناسب زیبایی خاصی به محیط می بخشد

انواع بخاری

بخاری فضای باز

بخاری فضای بسته

بخاری انرژی

بخاری قارچی

بخاری پاسیو

بخاری کپسولی

بخاری برقی