اجاره کولر گازی

با اجاره کولر گازی در سایزهای مختلف دمای مناسب مراسمات خود را تامین کنید.

کولر گازی علاوه بر تامین دمای وظیفه تهویه هوا را هم بر عهده دارد

انواع کولر گازی

کولر گازی ایستاده

کولر گازی بانکی

کولر گازی پرتابل