12
آگوست

تماس تلفنی و یا حضوری

شما می توانید با مراجعه به دفتر شرکت تهران پارتی و یا تماس تلفنی کارشناسان ما را از نوع و فضای برگزاری مراسم مطلع سازید.کارشناسان ما بهترین تجهیزات مجالس...

ادامه مطلب
12
آگوست

عقد قرارداد

پس از انتخاب تجهیزات قرداد همکاری با توافق طرفین نوشته می شود که در آن تمامی موارد از جمله زمان ارسال ,زمان جمع آوری و… ذکر می شود  

ادامه مطلب
12
آگوست

ارسال و نصب

در زمان مقرر لوازم انتخاب شده به محل برگزاری مراسم ارسال می شود و اقلام داری نصب نصب می شوند و صحیح و سالم تحویل شما می گردد

ادامه مطلب