• تلفن: 09128008510
  • ایمیل: info@tehranpartyco.com
  • ساعات کاری: 24 ساعته

در زمان مقرر لوازم انتخاب شده به محل برگزاری مراسم ارسال می شود و اقلام داری نصب نصب می شوند و صحیح و سالم تحویل شما می گردد

error: !!کپی ممنوع می باشد